Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Δερμόνι, για κοσκίνισμα σιταριού, 1940.

Τραπεζάκι.

Η πινακίδα του χωριού στην εθνική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ