Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Γαμπριάτικη κοντή φουστανέλα της δεκαετίας του ΄30 διακοσίων σαράντα (240) πιετών.

;
;