Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

;
;
;
;

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Γαμπριάτικη κοντή φουστανέλα της δεκαετίας του ΄30 διακοσίων σαράντα (240) πιετών.

;
;